Przebieg badania psychotechnicznego dla kierowców

DSC_6836Każde badanie psychotechniczne składa się z dwóch części. W części pierwszej wykonywane są standardowo zalecane testy:

  1. test sprawności umysłowej – służący do określenia sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi,
  2. test uwagi – służący do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej, podzielności uwagi i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej,
  3. testy badające temperament i osobowość – służące do określania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych.

W części drugiej przeprowadzane są badania sprawności psychomotorycznej przy użyciu nowoczesnej aparatury, takiej jak:

DSC_6809

  1. miernik czasu reakcji (MRK) – aparat do badań psychologicznych i psychotechnicznych, przeznaczony do badania sprawności psychomotorycznej, pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe,
  2. aparat Piórkowskiego – służący do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z liniowym układem bodźców, badanie sprawności psychomotorycznej, zdolności koncentracji uwagi,
  3. aparat krzyżowy – służący do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej z krzyżowym układem bodźców, przeznaczony do badania sprawności psychomotorycznej badanego pod kątem szybkości reakcji, szybkości i dokładności spostrzegania, podejmowania decyzji pod presją czasu oraz odporności na zmęczenie,
  4. wirometr – przeznaczony do oceny podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacji trudnej i niejednoznacznej, do badania umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów, prawidłowego przebiegu procesu decyzyjnego,
  5. równoważnia – służąca do diagnozy zaburzenia zmysłu równowagi (badanie w szczególności dla osób pracujących na wysokościach),
  6. ciemnia kabinowa – wykorzystywana w diagnozie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie, służąca do badania możliwości percepcji niezbędnej do prowadzenia pojazdów w warunkach zapadającego zmroku, nocy (pierścień Landolta), oraz badania adaptacji wzroku po olśnieniach występujących na drodze (Noktometr).

Badania przeprowadzane są w jednym dniu i dla osoby o dobrej kondycji psychicznej, wypoczętej trwają około godziny, maksymalny czas badania nie przekracza 2-3 godzin. Możliwość indywidualnego umówienia czasu badania oraz dostosowania się do potrzeb badanego. Wszystkie badania zakończone są szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników przez badającego psychologa uprawnionego do badań oraz wydaniem właściwego zaświadczenia bądź orzeczenia. W Pracowni badań psychotechnicznych SYMED w Katowicach zapewniamy fachowe i rzetelne przeprowadzanie badań w miłej, przyjaznej i bezstresowej atmosferze.

Psychotesty dla kierowców i nie tylko – pracownia SYMED w Katowicach

Jako doświadczony psycholog mam uprawnienia do tego, by w swojej pracowni w Katowicach przeprowadzać badania psychotechniczne dla kierowców, jak również przedstawicieli zawodów wymagających podwyższonej sprawności psychofizycznej. Oferuję psychotesty dla instruktorów jazdy, operatorów wózków widłowych lub sprzętu budowlanego oraz oczywiście kierowców (na przykład pojazdów uprzywilejowanych). Do współpracy zapraszam Klientów z Katowic, Będzina, Dąbrowy Górniczej, a także innych miejscowości na Śląsku.