O mnie

Jestem Ratownikiem Medycznym i Psychologiem. Od 2007 roku pracuję jako Ratownik Medyczny w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Od 2007 roku regularnie prowadzę szkolenia z pierwszej pomocy, poszerzone dodatkowo od 2013 roku o pomoc psychologiczną oraz wiele innych zagadnień z zakresu psychologii.

Ponadto jestem Psychologiem uprawnionym do przeprowadzania badań psychotechnicznych dla kierowców oraz zawodów wymagających podwyższonej sprawności psychofizycznej. Od 2015 roku pracuję czynnie na stanowisku związanym z diagnostyką i orzecznictwem psychologicznym. Wykształcenie zdobyłem między innymi na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Zapraszam do kontaktu.